Úvodní stránka

Informace pro účastníky řízení (COVID-19)

Z důvodu současné epidemiologické situace a pro účely ochrany zdraví zaměstnanců soudního exekutora a účastníků řízení vezměte prosím na vědomí následující informace:

Osobně se na exekutorský úřad dostavte výhradně a pouze po předchozím objednání. Bez objednání nebudete do úřadu vpuštěni!

Úhrady a splátky exekuce provádějte převodem na účet, vkladem hotovosti v bance nebo poštovní složenkou. Chcete-li hradit osobně v hotovosti na exekutorském úřadě, je potřeba se předem objednat.

Osobní podání jsou možná po předchozím objednání na podatelna@dvlcek.eu.

Jako účastník řízení máte právo seznámit se s obsahem listinného spisu v rámci nahlédnutí do exekučního spisu v sídle exekutorského úřadu. Za současné situace však upřednostňujeme písemnou a telefonickou komunikaci.

Pro účely zamezení nadbytečného osobního kontaktu Vám soudní exekutor na základě písemné nebo telefonické žádosti pošle požadované listiny ze spisu do Vaší datové schránky nebo ve formě odpovědi na email opatřený uznávaným elektronickým podpisem.

Nemáte-li datovou schránku, doporučujeme Vám si ji zdarma zřídit. Žádost o zřízení datové schránky je možné podat na přepážkách České pošty, s.p. se službou Czech POINT. Zde si můžete vyřídit rovněž elektronický podpis.

Akceptujte, že soudní exekutor i jeho zaměstnanci mají zákonnou povinnost mlčenlivosti, a proto nelze žádné konkrétní informace poslat na prostý email bez uznávaného elektronického podpisu.

Obrátíte-li se na nás emailem neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem, uveďte svůj telefonický kontakt, abychom se s Vámi mohli spojit a domluvit se, o jaké informace ze spisu máte zájem. Nebude-li možné s ohledem na rozsah požadovaných informací poskytnout je písemnou formou, bude Vám nabídnut termín pro osobní nahlédnutí do spisu.

Nahlédnutí do spisu bez předchozího objednání možné není. Pro účely nahlížení do spisu je potřeba spis připravit a zajistit přítomnost pověřeného zaměstnance.

Nahlížení do spisu bude, s ohledem na kapacitu kanceláře vyhrazené pro tyto účely, umožněno vždy jen jedné osobě zároveň tak, aby bylo možné dodržet bezpečnou vzdálenost při vzájemném kontaktu.

Upozorňujeme, že v rámci nahlížení do spisu Vám nebudou poskytovány právní rady ani vysvětlován postup exekutora. Máte-li dotazy k exekučnímu řízení, využijte prosím telefonický nebo písemný styk a při písemném styku vždy zanechte telefonický kontakt.

Nutné je používání respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilu, případně tzv. nano-roušek nebo dvou jednorázových chirurgických roušek a jednorázových rukavic po celou dobu Vaší přítomnosti na exekutorském úřadě.

Dále se řiďte pokyny pověřeného zaměstnance.

Exekutorský úřad Praha 7, Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor

Exekutorský úřad poskytuje:

  • exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. k jednotlivým případům přistupujeme individuálně dle charakteru konkrétního spisu a povinného,což se u většiny exekucí projeví zejména v jejich úspěšnosti (výtěžnosti), nevolíme stereotypní postupy u jednotlivých případů, ale preferujeme rychlé, flexibilní a hlavně pro oprávněného uspokojivé řešení
  • osvědčení skutkových dějů a stavů věcí formou exekutorského zápisu
  • přijímáme do úschovy peníze, listiny či jiné movité věci
  • sepisujeme návrhy na povolení oddlužení v režimu insolvenčního zákona (viz https://vesta.justice.cz/)